Leidseweg 339 | 2253 JC Voorschoten
Telefoon: 071 - 531 66 88
Mobiel: 06 - 224 086 25 (Edward Klein)
Mobiel: 06 - 533 642 75 (Roos-Marie Verhoeven)
Mobiel: 06 - 372 281 83 (Rosalie Klein)
Mobiel: 06 - 395 346 37 (Mitchel Klein)

Wanneer rijbewijs E achter B?

In de praktijk blijkt nogal eens dat bestuurders van een combinatie van een personenauto met aanhangwagen niet over het juiste rijbewijs beschikken. Wie bijvoorbeeld met een zware caravan, een paardentrailer, boottrailer of andersoortige aanhanger wil rijden moet een geldig Nederlands rijbewijs BE hebben en hiervoor dus apart examen hebben gedaan. Via het stroomschema hieronder is eenvoudig te bepalen of rijbewijs B of BE vereist is.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen voor de aanhanger (bij de personenauto) duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. U kunt uw instructeur vragen om mee te rijden indien de auto ervoor geschikt is en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. Dan leert u des te meer van het examen. Soms kan de instructeur uiteindelijk niet mee omdat bijvoorbeeld een examinator in opleiding voorrang krijgt.

Vooraf

In het examencentrum maakt u eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. En hij stelt een aantal vragen over de kentekenbewijzen van de auto en de aanhanger. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij u het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator u een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto, gevolgd door het aankoppelen van de aanhanger.

De rit

Dan begint de rit. De examinator let onder meer op uw beheersing van de combinatie auto + aanhanger, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt u op tien examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere verrichtingen.

Fouten

U krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat u kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe u reageert op het overige verkeer en of u de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of u voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Als u tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere verrichtingen, dan wordt dit onderdeel overgeslagen bij het eerstvolgende examen.

Geslaagd

Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Als u bent geslaagd, wordt de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). De registratie van de Verklaring van rijvaardigheid is drie jaar geldig, de registratie van de Verklaring van geschiktheid een jaar.

Vervolgens kunt u, tegen overlegging van een pasfoto, legitimatie en het vereiste bedrag bij het gemeentehuis in uw woonplaats uw nieuwe rijbewijs (uitbreiding met vermelding E geldig bij B) aanvragen.

Gezakt

Bent u gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier met deze punten kan uw instructeur achteraf voor u uitdraaien (uitleg formulier). Het is verstandig deze punten te bespreken met uw instructeur in verband met vervolglessen.

 

bron: www.cbr.nl

Copyright 2010-2022 Verkeersschool Ton Verhoeven | Site door Compleet IT