E achter B - Praktijk

Iedereen die zijn reguliere autorijbewijs heeft gehaald, beschikt over Rijbewijs B. Om de weg op te mogen met zware aanhangers moet je echter over Rijbewijs BE beschikken. Rijbewijs BE is voor bestuurders met aanhangers en opleggers tot maximaal 3500 kilogram. Voor zwaardere combinaties heb je Rijbewijs C1E nodig.

Dagcursus of losse lessen mogelijk
Verkeersschool Ton Verhoeven biedt losse lessen en dagcursussen aan om je Rijbewijs BE te halen. Mocht je een dagcursus willen volgen, doen we eerst een intest om te kijken of het mogelijk is om binnen een dag je aanhangwagenrijbewijs te halen.

De losse aanhangwagen rijlessen zijn ook geschikt als opfriscursus voor als het een tijdje geleden is dat je voor het laatst met een aanhanger hebt gereden. Tijdens de lessen leer je rijden met de combinatie, krijg je uitleg over de benodigde papieren en het aan- en afkoppelen van de aanhanger.

Bijzondere verrichtingen
• Recht achteruit rijden
• Keren door middel van een halve draai
• Keren door achteruit een inrit of straat in te rijden
• Parkeren en wegrijden op een helling (hellingproef)
• Achteruit richting laad- of losplaats parkeren
• Aan- en afkoppelen

Praktijkexamen

Het praktijkexamen voor de aanhanger (bij de personenauto) duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. U kunt uw instructeur vragen om mee te rijden indien de auto ervoor geschikt is en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. Dan leert u des te meer van het examen. Soms kan de instructeur uiteindelijk niet mee omdat bijvoorbeeld een examinator in opleiding voorrang krijgt.

Vooraf

In het examencentrum maakt u eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. En hij stelt een aantal vragen over de kentekenbewijzen van de auto en de aanhanger. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij u het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator u een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto, gevolgd door het aankoppelen van de aanhanger.

De rit

Dan begint de rit. De examinator let onder meer op uw beheersing van de combinatie auto + aanhanger, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt u op tien examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere verrichtingen.

Fouten

U krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat u kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe u reageert op het overige verkeer en of u de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of u voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Als u tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere verrichtingen, dan wordt dit onderdeel overgeslagen bij het eerstvolgende examen.

Geslaagd

Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Als u bent geslaagd, wordt de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). De registratie van de Verklaring van rijvaardigheid is drie jaar geldig, de registratie van de Verklaring van geschiktheid een jaar.

Vervolgens kunt u, tegen overlegging van een pasfoto, legitimatie en het vereiste bedrag bij het gemeentehuis in uw woonplaats uw nieuwe rijbewijs (uitbreiding met vermelding E geldig bij B) aanvragen.

Gezakt

Bent u gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Het uitslagformulier met deze punten kan uw instructeur achteraf voor u uitdraaien (uitleg formulier). Het is verstandig deze punten te bespreken met uw instructeur in verband met vervolglessen.

Bron: www.cbr.nl

Gezondheidsverklaring

Voordat wij jouw tussentijdse toets en/of praktijkexamen kunnen aanvragen moet je eerst de rijschool machtigen en de gezondheidsverklaring (eigen verklaring) betreffende de medische rijgeschiktheid bij het CBR indienen. Dit doe je digitaal, hiervoor heb je een DigiD nodig. Indien je geen DigiD kunt aanvragen maak je gebruik van het downloadformulier welke je uit kan printen om in te sturen.

Je machtigt de rijschool via Mijn CBR

CBR-rijschoolnummer: 5436W3

Contact

Direct bellen? 071 – 531 66 88